Smart Tivi Darling 32 inch Kết nối Internet Wifi Model 32HD960S1 / 32HD966S (mẫu nâng cấp của 32HD960S, HD Ready, Android 7.1.1, Truyền hình KTS, màu đen) – Bảo hành toàn quốc 2 năm

GIÁ THAM KHẢO:2.838.000 VNĐ

https://go.isclix.com/deep_link/4998165610579687006/5127144557053758578?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fsmart-tivi-darling-32-inch-ket-noi-internet-wifi-model-32hd960s1-32hd966s-mau-nang-cap-cua-32hd960s-hd-ready-android-711-truyen-hinh-kts-mau-den-bao-hanh-toan-quoc-2-nam-i373860946-s625066538.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlistcategory.list.28.311f3323wIjbed%26search%3D1